Recursos per a desenvolupadors

Les 'APIs' de Gravatar no requereixen autentificació, i estan totes basades en simples peticions HTTP GET. Utilitzeu els enllaços inferiors per a trobar més informació de com realitzar peticions URL, opcions d'implementació i més.

URLs de Gravatar

Apreneu com generar les URLs necessàries per fer peticions d'imatges Gravatar o a la informació del perfil.

Imatges Gravatar

Perfils Gravatar

XML-RPC API