Websites

Mireia Querol Rovira

Llicenciada en Biologia, Màster en Estudis d’Impacte i Auditoria Ambiental i professora de Secundària. M’apassiona la ciència en general i la seva divulgació i tinc una àmplia experiència en educació no formal en centres de fauna i museus de ciència.

Licenciada en Biología y Máster en Estudios de Impacto y Auditoria Ambiental. Me apasiona la ciencia en general y su divulgación y tengo una amplia experiencia en educación no formal en centros de fauna y museos de ciencia.

Graduated in Biology and Master in Impact Assessments and Environment Auditory. I love science in general and its dissemination and I have wide experience in no formal education in fauna centers and museums of science.